O nas


Jesteśmy organizacją powołaną do prowadzenia innowacyjnych działań społecznych skierowanych dla młodych ludzi i za ich pośrednictwem. Jako SRB stawiamy na rozwój społecznie ważnych zainteresowań, wsparcie w zdobywaniu nowych kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego na rynku pracy.

Wśród celów stowarzyszenia znajdujących się w statucie warto wyróżnić:

  1. wspieranie i działalność na rzecz podejmowania nauki, edukacji, oświaty, i wychowania, w szczególności na rzecz młodzieży i młodych osób,
  2. działania wspierające podnoszenie kompetencji młodzieży, w tym zawodowych i społecznych,
  3. wspieranie inicjatyw młodzieżowych, rozwój społecznie użytecznych zainteresowań oraz działań pobudzających kreatywność,
  4. zwiększanie udziału młodzieży w życiu publicznym, społecznym.
Stowarzyszenie Redukowania Bierności jest organizacją pozarządową, która posiada swoją osobowość prawną. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 000523686.

Organizacja umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. z dotacji i darowizn. Bierze udział w konkursach na zadania publiczne. W najbliższych planach zamierzamy startować w konkursach grantowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Działaj Lokalnie, FIO – Śląskie Lokalnie. W dalszej perspektywie będziemy aplikować o środki ministerialne, funduszy unijnych, norweskiego mechanizmu finansowego, funduszy szwajcarskich, a także środki pochodzące z europejskich programów grantowych np. Erasmus +