Kontakt


Stowarzyszenie Redukowania Bierności ul. Daszyńskiego 1 44-238 Czerwionka- Leszczyny KRS: 0000523686 NIP: 6423187931 e-mail: srb@srb.org.pl   adres do korespondencji: Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej ul. 3-go Maja 19 44-230 Czerwionka- Leszczyny (z dopiskiem: SRB)