Fundusz świadczeń pozafinansowych


Fundusz świadczeń pozafinansowych to mechanizm wspierania rozwoju młodzieży przez lokalne firmy. Ma na celu wzmocnienie kompetencji młodzieży , która w niedalekiej przyszłości rozpocznie pracę zawodową. Kolejno nasze działania będą zmierzać do utworzenia lokalnego funduszu wspierania aktywnej i przedsiębiorczej młodzieży.