Centrum Organizacji Pozarządowych


Od dnia 5 maja br. prowadzimy wraz z CRiS z Rybnika oraz Funduszem Lokalnym Ramża Centrum Organizacji Pozarządowych. Znajduje się ono na 1 piętrze budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach. Centrum zostało powołane w celu pobudzenia i rozwoju aktywności społecznej mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Nowo powstałe Centrum ma również pomagać organizacjom działającym na terenie gminy m.in w zakresie:

  • doradztwa ogólnego i specjalistycznego,
  • organizacji szkoleń ogólnych i specjalistycznych,
  • służenia pomocą techniczną i organizacyjną,
  • prowadzenia działań animujących społeczność lokalna do większej aktywności społecznej,
  • prowadzenia działań integrujących organizacje pozarządowe,
  • prowadzenia działań na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży.