Program Liderski BLASK

Program Liderski BLASK stanowi odpowiedź na potrzeby młodych ambitnych osób, które zamierzają aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym jako członkowie organizacji, twórcy oferty dla mieszkańców oraz aktywni liderzy zmian. Ścieżka aktywności społecznej jest wielowymiarowa i pozwala zdobywać kompetencje do realizowania się zarówno w obszarze samorządu, organizacji pozarządowych jak również przedsiębiorstw społecznych.

Jesteś zainteresowany/a? Zdobądź uniwersalnie niezbędną wiedzę i nowe kompetencje!

Program szczegółowy

Kurs zorientowany jest na podniesienie podstawowych umiejętności niezbędnych do aktywnego działania w społeczności. W tym celu musisz zdobyć trochę wiedzy o sobie (np. swoich mocnych i słabych stronach czy rodzaju osobowości) oraz swoim oddziaływaniu na otoczenie (motywowaniu, odbiorze, budowaniu zespołu). Musisz poznać kilka kluczowych zagadnień, które pomogą Ci w realizacji pierwszych inicjatyw (np. jak pozyskać środki na realizację działań czy też o czym pamiętać przy wystąpieniach publicznych). Będziesz mógł również zobaczyć jak w innych społecznościach plan i aktywność została zrealizowana oraz jakimi aktualnie efektami się promuje. Ostatecznie wiedza teoretyczna i zdobyte umiejętności będą uzupełnione praktycznym działaniem. Zrealizujesz swój projekt! To ważne, jeśli zamierzasz skorzystać z oferty w pełni i czuć dumę z swojego postępu w programie i życiu osobistym.

W ramach programu zapewniamy:

36 godzin szkoleń stacjonarnych (6 dni)

w obszarach (np. planowanie i pisanie projektów, pozyskiwanie środków na realizację zadań, wystąpienia publiczne, planowanie biznesowe),

4 wyjazdy szkoleniowe (12 dni, każdy wyjazd trwa 3 dni)

dotyczących obszarów związanych z zarządzaniem sobą oraz oddziaływaniem na społeczeństwo (warsztaty interpersonalne i komunikacyjne),

wizytę studyjną (2 dni)

pulę środków na realizację inicjatyw społecznych.

Zadanie realizowane jest kompleksowo, tzn. nie ma możliwości wyboru modułów z proponowanej oferty. Uczestnik zobowiązany jest do skorzystania z pełnej oferty. W trakcie realizacji zadania, szczególnie na etapie realizacji inicjatyw (praktycznym wymiarze kursu) uczestnik realizuje zadania w sposób elastyczny, a my współpracujemy i jesteśmy do dyspozycji.

Informacje techniczne:

W ramach realizacji zadania zapewniamy poczęstunek, materiały, wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz opiekę dla osób niepełnoletnich. Szkolenia stacjonarne oraz wyjazdy planowane są w dni wolne od nauki (soboty lub uzgodnione dni wolne, np. ferie. Wyjazdy planujemy realizować w weekendy od piątku (godz. 15:00-16:00) do niedzieli. Kurs realizowany będzie w całym 2019 r. zatem ze względu na intensywność działań należy zaplanować sobie odpowiednią ilość czasu.

kadra zaangażowana w realizację

Dla kogo skierowana jest oferta? Profil kandydata.

Poszukujemy osób w wieku 15-26 lat, które mają ambicje aby działać lokalnie na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Szczegółowo poszukujemy przyszłych i obecnych członków organizacji społecznych, młodzież aktywną na gruncie szkoły (np. samorząd uczniowski czy koła studenckie), wolontariusze czy młodzież angażującą się aktywnie w inne działania o wydźwięku społecznym. Twoje zgłoszenie oceniane będzie ze względu na twoje przyszłe plany oraz dotychczasową aktywność. Do tej pory nie byłeś/aś aktywny/a społecznie? Nic nie stoi na przeszkodzie aby przedstawić nam twoje zamiary. Może akurat twoja kandydatura zrobi na nas wrażenie.

trenerzy szkoleń

Wszyscy Trenerzy
Moduł 1
Moduł 2
Moduł 3
team-1.jpg

Image #1

Moduł 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

team-2.jpg

Image #2

Moduł 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

team-3.jpg

Image #3

Moduł 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

team-4.jpg

Image #4

Moduł 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ava-3.jpg

Image #5

Moduł 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ava-2.jpg

Image #6

Moduł 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ava-1.jpg

Image #6

Moduł 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ava6.jpg

Image #6

Moduł 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

galeria/wideo

Adres

709 Honey Creek Dr. 
New York, NY 10028

Godziny otwarcia

10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday

Kontakt

Phone: 1 800 755 60 20
Email: contact@company.com