Drugie spotkanie biznesowe z SRB!


Zapraszamy na kolejne spotkanie biznesowe w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce- Leszczynach (ul. 3-go Maja 19), które odbędzie się w środę 21.10.2015 o godz. 18:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce- Leszczynach.
.
Na drugim spotkaniu gościć będziemy Pana Marcina Składowskiego wiceprezesa firmy JARS Sp.zo.o. z Mysłowic. Firma ta wprowadziła do swojej firmy politykę odpowiedzialnego biznesu i jest przedstawiana jako dobry przykład w ogólnopolskich publikacjach. Pan Marcin przedstawi jak za pomocą środków zewnętrznych można wprowadzać CSR do własnej firmy. Pokaże korzyści, które zyskała firma dzięki praktycznym działaniom na polu CSR.

Na pierwszym spotkaniu spotkaliśmy się ze Stanisławem Skórskim prezesem Fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o polityce społecznej odpowiedzialności i jej elementach. Rozmawialiśmy o wykorzystaniu elementów polityki CSR w małych firmach. Poruszyliśmy kwestię wspólnego utworzenia Funduszu Świadczeń Pozafinansowych, jaki tworzą świadome i przyszłościowe firmy dla aktywnej, kreatywnej, przedsiębiorczej młodzieży z terenu gminy w ramach ich działań prospołecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: srb@srb.org.pl podając nazwę firmy, imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy.

Spotkania odbywają się w ramach projektu „Biznes dla młodzieży–młodzież dla biznesu, czyli CSR na dobry początek” współfinansowany jest z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.