Zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców.


Stowarzyszenie Redukowania Bierności zaprasza przedsiębiorców z terenu Czerwionki- Leszczyn na spotkania biznesowe, które mają na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów ale również poszerzenie wiedzy z zakresy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podczas spotkań odbędą się ciekawe prelekcje na które zapraszamy prowadzących firmy lub ich przedstawicieli. Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość zamieszczenia informacji nt. swojej firmy w specjalnie wydanej broszurze z okazji prowadzanego projektu.

Spotkania odbędą się w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3-go Maja 19 44-230 Czerwionka- Leszczyny.

1 spotkanie: 30.09.15 godz. 18:00

„Społeczna odpowiedzialność korzyścią dla firmy. Wstęp do CSR, dobre praktyki”

Stanisław SkórskiManager of Project Management Departament w firmie IBM/ Labolatorium Odpowiedzialnego Biznesu